سایت رسیدگی به شکایات شرکت ارتباطات زیرساخت

رسانه جدید


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۸

تاریخ بروزرسانی : ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ ۱۲:۳۵

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۴

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۱۵
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
دولت هوشمند
پایگاه اطلاع رسانی
 
کارگروه تصدیق مصادق مجرمانه