ردیففهرست مأموریت ها
مبنای قانونی
 1 راهبری ، مدیریت ، ساماندهی ، بازاریابی ، توسعه، بهسازی، اجراء نگهداری ، بهره برداری و نظارت بر شبکه ارتباطات زیرساخت به منظور برآوردن نیاز کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
 اساسنامه شرکت و سیاستهای کلی  اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )
 2انتقال ، راهیابی و مدیریت هر نوع ترافیک ( صوت ، تصویر و داده ) متقاضیان مجاز اعم از بخش های دولتی ،  خصوصی و تعاونی ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمرو شبکه های ارتباطی بین الملل ، راهور ، بین استانی
 اساسنامه شرکت و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )
 3 ایجاد محیطی پویا و دانش محور ، تکریم و تأمین رضایت مشتری و نیز حمایت و هدایت سایر فعالین عرصه خدمات ارتباطی ، عادلانه و بدون تبعیض
 اساسنامه شرکت ، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 4 ایفای نقش پیشران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و تأمین منافع ملی با تأکید بر آینده نگری به دنبال استفاده از فناوری های روز دنیا در بستر شبکه و نیز معرفی و ارائه خدمات نوین به مشتریان
 اساسنامه شرکت ، قانون برنامه پنجم توسعه و سایر مقررات ذیربط
 5 حضور فعال در عرصه های منطقه ای و بین المللی با هوشیاری ، توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور و توجه به فرصت ها
 اساسنامه شرکت و قانون تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 6 پایبندی به اصول و تعهدات قانونی ، صداقت و توجه به منافع اجتماعی
 اساسنامه شرکت و قانون مدیریت خدمات کشوری
 7 به کارگیری سیستم های نوین مدیریتی و سرعت عمل
 ماده 33 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران