هیات ارزیابی دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به استان های سمنان و شاهرود عزیمت نمود

هیات ارزیابی دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به استان های سمنان و شاهرود عزیمت نمود
به منظور بررسی عملکرد نمایندگی های شرکت ارتباطات زیرساخت در استان های سمنان و شاهرود در زمینه های مالی، اداری، فنی و ... ،هیاتی از دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات هجدهم دیماه 93 به این استان ها عزیمت نمود.
گفتنی است نتایج حاصل از این  بررسی ها در قالب گزارشی جامع به مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه گردید.
۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۲:۵۸
تعداد بازدید : ۳۳۸