فرآیند ارزیابی عملکرد سطح دستگاه مربوط به سال 93 صورت پذیرفت.

فرآیند ارزیابی عملکرد سطح دستگاه مربوط به سال 93 صورت پذیرفت.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت ، آقای محمد حسین آزادی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات با اعلام این مطلب افزود : فرآیند ارزیابی عملکرد شاخص های سطح دستگاه در دو بعد عمومی و اختصاصی پایان پذیرفت و اطلاعات و مستندات مربوطه جهت بررسی و تأیید به مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شد .

ایشان افزودند : امید است شرکت ارتباطات زیرساخت در ارزیابی عملکرد سال 93 نیز به مانند ارزیابی عملکرد سال 92 حائز حداکثر امتیاز و کسب رتبه عالی گردد .

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۵۱
تعداد بازدید : ۱,۰۳۸