طبق ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی ، خدمت گزاران مردم هستند

طبق ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی ، خدمت گزاران مردم هستند
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۳۷
تعداد بازدید : ۶۱۶