دوره آموزش بازرسان مدیرعامل در امر ارتشاء برگزار گردید.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت با هماهنگی و نظارت دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات دوره آموزشی بازرسان ویژه در امر ارتشاء برگزار گردید .

اسداله همتی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در این خصوص بیان نمود: این آموزش در راستای بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود در جهت مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع با مفاسد اداری و به منظور اجرای صحیح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوطه صورت پذیرفت.

همتی افزود در سال جاری دوره آموزشی مذکور برای بازرسان استانی و همچنین مدیران ارشد شرکت نیز برگزار می گردد. 


 

۲۲ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۰۱
تعداد بازدید : ۶۴۰