احکام انتصاب بازرسین موضوع تبصره یک ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردید.

طی احکامی از سوی مهندس محمود خسروی  معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت افراد ذیل به مدت 3 سال به عنوان بازرسان موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت  منصوب شدند.

بازرسان موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت عبارتند از

خانم: سرکار خانم مریم اسدی .

آقایان : جناب آقای مجتبی نرگسی خرم ،جناب آقای میری ، جناب آقای مهدی مقدسیان ، جناب آقای مجید کشاورز ، جناب آقای اکبر کرمی ، جناب آقای داود کاشانی ، جناب آقای مهدی قیومی ، جناب آقای وحید فهیم نیا ، جناب آقای مهران عمویی ، جناب آقای امیرحسین عشوری ، جناب آقای سید احمد طباطبایی ، جناب آقای حسن صادقی ، جناب آقای اصغر شیخ ویسی ، جناب آقای رضا سلیمانی سالار ، جناب آقای عبدالحمید سبحانی مقدم ، جناب آقای داور حبیبی ، جناب آقای محمد بابازاده ، جناب آقای حسین پولایی ، جناب آقای محمد علی چشمی .

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۲۰
تعداد بازدید : ۱,۰۶۳