هیات ارزیابی دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به استان اصفهان عزیمت نمود

هیات ارزیابی دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به استان اصفهان عزیمت نمود
در بیست و نهم فروردین ماه 1394 ، به منظور بررسی عملکرد نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت در استان اصفهان در زمینه های مالی، اداری ، فنی و... ، هیاتی از دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به این استان عزیمت نمود.
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ۰۷:۵۹
تعداد بازدید : ۷۱۵