هشتمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار گردید.

به گزارش دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات هشتمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، با حضور آقای همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیران محترم عضو این کمیته برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی از جلسات کارگروه مشتریان در خصوص گلوگاه های فساد در حوزه واحدهای فنی و راهکارهای رفع آن ارائه گردید.

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۴۷
تعداد بازدید : ۳۱۵