هفتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد تشکیل گردید.

هفتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای همتی تشکیل گردید.
هفتمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد  با حضور اعضا تشکیل گردید. در این جلسه جناب آقای همتی مدیرکل دفترمدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در خصوص حساسیت ارزیابی سطح دستگاه توضیحاتی ارائه نمودند و در ادامه در مورد 2 شاخص  اختصاصی سطح دستگاه در سال 95 و متولیان اجرای هریک بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۵۵
تعداد بازدید : ۲۵۵