انتصاب بازرس جدید موضوع تبصره یک ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری

طی احکامی از سوی مهندس محمدجوادآذری جهرمی  معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت سرکار خانم سیده عاطفه هاشمیان رئیس محترم گروه مدیریت و ارزیابی عملکرد به مدت 3 سال به عنوان بازرس موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت  منصوب شدند.

 

 

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۰۴
تعداد بازدید : ۳۵۸