احکام انتصاب اعضاء کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم صادر گردید.

احکام جداگانه ای  از سوی مهندس محمدجوادآذری جهرمی  معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت جهت اعضاء کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به مدت یک سال صادر گردید.

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۲۱
تعداد بازدید : ۳۶۱