احکام انتصاب اعضاء کمیته مدیریت عملکردصادر گردید.

احکام جداگانه ای  از سوی مهندس محمدجوادآذری جهرمی  معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت جهت اعضاء کمیته مدیریت عملکرد به مدت یک سال صادر گردید.

 

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۵:۲۹
تعداد بازدید : ۴۱۴