ارزیابی طرح تکریم ارباب رجوع در استانها

درراستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع ، همکاران دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به 3 استان البرز ، قزوین و قم عزیمت نمودند .
۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۱۰
تعداد بازدید : ۳۲۲