اطلاع رسانی قوانین و مقررات ، تصویب نامه ها در دیدارگاه

 ردیف  
عنوان 
 
تاریخ تصویب
 
مرجع تصویب
 1  
 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 
1390/2/29
 
مجلس شورای اسلامی
 2  
بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
 
1393/4/24
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
 3  
تصویب نامه بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
 
1381/2/10
 
شورای عالی اداری
 4  
بخشنامه استقرار میز خدمت
 
1390/3/30
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
 5  
قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌ 
 
1337/10/2
 
مجلس شورای اسلامی
 6  
آئین‌نامه پیشگیری و مقابه نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌ مجریه  
 
1392/12/21
 
هیات وزیران
 7  
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 
1372/9/7
 
مجلس شورای اسلامی
 8  
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی  
 
1348/3/19
 
مجلس شورای اسلامی
 9  
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
 
1367/9/15
 
مجلس شورای اسلامی
 10  
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی  
 
1372/4/27
 
مجلس شورای اسلامی
 11  
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری 
 
1337/10/2
 
مجلس شورای اسلامی
 12
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
 
1373/10/14
 
مجلس شورای اسلامی

۱۸ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۵۶
تعداد بازدید : ۱۳۴