ارسال فایل به سایت ساپرتال شکایات

همکاران محترم باعنایت به افزودن قابلیت الصاق فایل با فرمتهای ( jpeg  ، jpg  ، gif ، doc  ، docx ، pdf ، txt  ) خواهشمند است جهت شکایات خود ، فایل های ارسالی مرتبط  را با فرمتهای ذکر شده الصاق نمایید . ( در بخش شکایات )
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۳۶
تعداد بازدید : ۳۷۳