یازدهمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار گردید.

به گزارش دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات یازدهمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، با حضور آقای کرمی معاون محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیران محترم عضو این کمیته برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی از گلوگاه های فساد اقتصادی ( 2 مورد ) ارائه گردید.

۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۴۱
تعداد بازدید : ۲۷۲