دوازدهمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار گردید.

به گزارش دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات دوازدهمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، به ریاست جناب آقای معارفی عضو محترم هیأت مدیره و با حضور آقای همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و سایر اعضای محترم کمیته برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون گزارشات ارائه شده با موضوع تخلفات اداری مدیران و کارکنان و همچنین عملکرد کارگروه تأمین کنندگان کالا و خدمات بحث و گفتگو گردید .
۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۳۳
تعداد بازدید : ۲۳۸