دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد تشکیل گردید.

دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای همتی تشکیل گردید.

دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد  با حضور جناب آقای همتی  مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و تعدادی از مدیران کل در دفتر مدیریت عملکرد تشکیل گردید .

در این جلسه درخصوص موضوع ارزیابی عملکرد ادارات کل استانی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد از هم اکنون نسبت به فراهم اوردن مقدمات لازم در این خصوص اقدامات مقتضی از سوی واحدهای مرتبط معمول گردد .


۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۴۱
تعداد بازدید : ۲۴۴