با همکاری دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و اداره کل ارتباطات زیرساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استان ها، دوره آموزشی نحوه اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد سطح دستگاه طی روزهای بیست و دوم تا بیست و سوم آبان ماه از طریق ویدئو کنفرا نس برای مدیران کل استان ها و کارشناسان اداره کل تشکیل گردید.

آقای همتی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در همین رابطه فرمودند: بر اساس نظر سازمان امور اداری و استخدامی در سال 95 علاوه بر ستاد شرکت , همه ادارات کل استانی نیز مشمول اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سطح دستگاه می شوند که با عنایت به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی در سال 94 و به منظور استمرار این موفقیت در سال های آتی ضروریست مدیران محترم استان ها نیز اهتمامی جدی نسبت به اجرای کامل و به موقع این فرایند داشته باشند .
۱ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۰۳
تعداد بازدید : ۳۱۸