چهاردهمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار گردید.

به گزارش دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات چهاردهمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، به ریاست جناب آقای معارفی عضو محترم هیأت مدیره و سایر اعضای محترم کمیته برگزار گردید.
در این جلسه علاوه بر ارائه گزارشی در خصوص ایجاد و استقرار سامانه Inventoy Management  ، گزارشی در خصوص منشور کارپردازان و توضیحاتی در خصوص سامانه ستاد و نواقص موجود در آن ارائه گردید
۵ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۵۲
تعداد بازدید : ۲۷۵