هیات ارزیابی دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به استان مازندران عزیمت نمودند.

در اردیبهشت ماه 1396 ، به منظور بررسی عملکرد اداره کل ارتباطات زیرساخت استان مازندران در زمینه های مالی، اداری ، فنی و... ، و بررسی طرح تکریم ارباب رجوع هیاتی از دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به این استان عزیمت نمودند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۴۲
تعداد بازدید : ۲۶۶