هفدهمین جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم برگزار گردید.

به گزارش دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات ،هفدهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور سایر اعضای کمیته در روز سه شنبه مورخ 96/2/26 برگزار گردید .

در این جلسه ، گزارشی در خصوص آخرین وضعیت  سامانه  CRM توسط آقای موسوی  مدیرکل محترم فناوری اطلاعات ارائه گردید.

درپایان حاضرین ضمن تشکر از گزارش ارائه شده به بحث و تبادل نظر در خصوص سامانه CRM و فرایندهای

مرتبط با ارباب رجوع و مشتریان پرداختند. و مصوباتی در خصوص حل مشکلات سامانه مذکور تصویب گردید.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۳۷
تعداد بازدید : ۲۵۰