نوزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه گزارش نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سطح دستگاه در سال 95 جهت آگاهی اعضاء کمیته ارائه گردید.
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۳۹
تعداد بازدید : ۲۳۸