پایان ارزیابی عملکرد سال 95

پایان ارزیابی عملکرد سال 95
با عنایت به اتمام فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی در سال 95؛ لیست امتیازات جهت استحضار مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت و اداره کل امور مالی و ذیحسابی و اداره کل توسعه سرمایه انسانی ؛ جهت تأثیر در پاداش سالانه و ثبت در سوابق ارسال گردید .
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷
تعداد بازدید : ۲۵۰