بیست و یکمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه مدیر عامل محترم شرکت ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

وضعیت تحقق شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سطح دستگاه در سال 1397  مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.
۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹
تعداد بازدید : ۲۸۱