بیستمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه دفتر مدیریت عملکرد گزارشی از نتایج ارزیابی عملکرد سطح دستگاه  در خصوص شاخصهای اختصاصی مربوطه  ارائه نمود.
۲۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۴۹
تعداد بازدید : ۲۰۵