جلسه آموزشی بازرسان مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری روز شنبه مورخ 97/07/07 با حضور مهندس همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برگزارگردید.

جلسه آموزشی بازرسان مواد  91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری روز شنبه مورخ  97/07/07 با حضور جناب آقای مهندس همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسان منتصب مواد 91 و 92 برگزارگردید.

در این جلسه آموزشی , مهندس همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات با  تشریح دستور العمل اجرائی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین پرکاربرد سلامت اداری و مبارزه با فساد، تشکیل این دوره اموزشی را به منظور تحقق بند 24 سیاست های کلی نطام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری موضوع برنامه هفتم نقشه راه اصلاح اداری دانست وگفتند :  ما بر اساس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری بازرسین ویژه را برای مناطق 8 گانه استانها و ستاد تعیین کردیم گرچه خوشبختانه در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات , شرکت ارتباطات زیرساخت در مفاسد اداری رتبه پائینی را دارد .

وی فرمودند: صرفا اختلاس و ارتشاء مورد نظر مانیست بلکه تخلف در هر قسمت که هست باید گزارش شود و برای نظارت دقیق مراقبت را بیشتر کنیم .

ایشان تصریح نمودند:  وظیفه ما پیشگیری از ایجاد فساد و شناسایی گلوگاه‌های فساد است تا اعتماد مردم را افزایش و تقویت نماییم.

مهندس همتی با تاکید چند باره بر پیشه کردن رازداری و امانتداری بازرسین در موارد گزارش شده افزودند : در انعکاس مواردگزارش شده حفظ اسرار مدنظر قرار گرفته و محرمانه تلقی شود و حتما در انجام وظایف , رازداری و امانتداری را پیشه خود کنید.وی هم چنین فرمودند:  ارائه اطلاعات درست از سوی بازرس‌ها به مدیران ارشد , منجر به تصمیم‌گیری‌های صحیح و به موقع می‌شود.

در ادامه دکتر داوری استاد مدعو سازمان اموراداری و استخدامی کشور با اشاره به مباحث مندرج در مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری , به تدریس  ابعاد فساد اداری و نحوه مبارزه با آن پرداخت و مبانی نظارت و بازرسی را برای حاضرین تشریح کرد و پس از آن هر یک از بازرسین سوالات خود را مطرح کردند .

 

 

۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۴۴
تعداد بازدید : ۲۲۴