بیست و دومین جلسه کمیته سلامت اداری ، با حضور معاونین محترم مدیر عامل ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و دومین جلسه کمیته سلامت اداری ، با حضور معاونین محترم  مدیر عامل  ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه گزارشی از اقدامات بعمل آمده در خصوص دولت الکترونیک و همچنین گزارشی از رفع مشکلات  سامانه CRM  توسط جناب آقای دکتر هاشمی معاون محترم فناو ری اطلاعات و همکاران ایشان ،

ارائه گردید.

۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۰۸:۳۲
تعداد بازدید : ۳۱۳