بیست و سومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه مدیر عامل محترم شرکت ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه گزارشی از شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سطح دستگاه در سال 97، توسط دفتر مدیریت عملکرد ارائه گردید که موضوعات مطروحه مورد بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه قرار گرفت .
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹
تعداد بازدید : ۱۹۸