بیست و سومین جلسه کمیته سلامت اداری ، با حضور معاونین محترم مدیر عامل ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

این جلسه گزارشی در خصوص زیرشاخص های مربوط به شاخص های ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان ،در محور 6 ارزیابی عملکرد سطح دستگاه در سال 97 ارائه و پس از آن نسبت به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه توسط حاضرین در جلسه پرداخته شد و براساس شرح وظایف و اختیارات مربوط به هر اداره کل ، مقرر گردید مدارک و مستندات زیرشاخص های مربوطه در موعد مقرر  اعلام و ارسال گردد .

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲
تعداد بازدید : ۲۴۷