بیست و چهارمین جلسه کمیته سلامت اداری ، با حضور مدیران ارشد شرکت ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه گزارشی در خصوص بند 1 ماده 2 آیین نامه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی با موضوع " پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک "ارائه و پس از آن نسبت به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع مذکور توسط حاضرین در جلسه پرداخته شد .
۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۴۷
تعداد بازدید : ۱۸۰