بیست و چهارمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد ، با حضور مدیران ارشد شرکت ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه گزارشی از گامهای استقرار نظام مدیریت عملکرد ارائه و پس از آن هرکدام از ادارات مرتبط، پیرامون موضوع مذکور توضیحاتی را ارائه و دنبال آن نیز تصمیماتی را اتخاذ گردید
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۲۴
تعداد بازدید : ۱۸۲