بیست و پنجمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و پنجمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.
در این جلسه گزارشی از شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سطح دستگاه درسال 98 توسط دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته درخصوص شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه توسط معاونت توسعه منابع مدیرعامل صورت پذیرفت .
۲۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۰۸
تعداد بازدید : ۲۶۶