بیست و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.
این جلسه با موضوع " افزایش پاسخگویی ، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیتهای قانونی سازمان " آغاز و در آن نمایندگان معاونت ها مباحثی پیرامون موضوع فوق مطرح و گزارش نمودند .
۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۴۰
تعداد بازدید : ۲۲۲