جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره ازاستان لرستان بازدیدنمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره ازاستان لرستان بازدیدنمودند.
مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهمراه مهندس خضردوست عضو محترم هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و جناب آقای حسن صمدی مدیرکل محترم دفتر حقوقی ، بمنظور بررسی زیرساخت های ارتباطی استان لرستان 25 شهریور ماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان بازدید کردند .
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳
تعداد بازدید : ۲۱۳