جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره از استان های قم و مرکزی بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره از استان های قم و مرکزی بازدید نمودند.
مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهمراه مهندس خضردوست عضو محترم هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ، بمنظور بررسی زیرساخت های ارتباطی ،نهم و دهم مهرماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان های مرکزی و قم بازدید کردند .
۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۹
تعداد بازدید : ۱۹۱