بیست و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و ششمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه مباحثی با موضوعات ذیل مطرح و گزارش گردید :

" 1- نهایی سازی بند 2 ماده 2 آیین نامه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی با موضوع افزایش پاسخگویی، شفاف سازی ، مستندسازی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی با عنایت به پاسخ های واصله .

2 - بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در شرکت.

3 - شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد، بسترها و زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در شرکت و ارائه گزارش به کمیته پیگیری

در این جلسه مقرر گردید با معاونت های محترم مدیرعامل جهت ارائه گزارش نهایی جلسات مربوطه تشکیل گردد .

 

۷ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۵۴
تعداد بازدید : ۲۸۶