بیست و ششمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و ششمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه مباحثی با موضوعات ذیل مطرح و گزارش گردید :

1-ارائه گزارشی از نتایج ارزیابی عملکرد سطح دستگاه طی سالهای 94 تا97

2-اقدامات انجام شده در خصوص تحقق شاخص های اختصاصی سال 98

۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۳۷
تعداد بازدید : ۲۴۷