جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره از استان خراسان شمالی بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره از استان خراسان شمالی بازدید نمودند.
مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهمراه مهندس خضردوست عضو محترم هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و جناب آقای حسن صمدی مدیرکل محترم دفتر حقوقی ، 22 آبان ماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی بازدید کردند .
۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۱۹
تعداد بازدید : ۲۸۲