جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره از استان هرمزگان بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره از استان هرمزگان بازدید نمودند.
مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهمراه مهندس کشاورز عضو محترم هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و جناب آقای حسن صمدی مدیرکل محترم دفتر حقوقی ،4 اذر ماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان هرمزگان بازدید کردند .
۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱
تعداد بازدید : ۱۵۵