جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات از استان زنجان بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات از استان زنجان بازدید نمودند.
جناب آقای مهندس همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به همراه عباس وافی معاون هماهنگی و امور اجرائی اداره کل حراست به منظور بازدید از مراکز و بررسی زیرساخت های ارتباطی مدیریت ارتباطات زیرساخت استان زنجان ، 18 آذرماه سال جاری به این استان سفر کردند .
۷ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۱۳
تعداد بازدید : ۱۶۵