جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات از استان قزوین بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات از استان قزوین بازدید نمودند.
جناب آقای مهندس همتی مدیرکل دفتر عملکرد و پاسخگویی به شکایات به همراه حسن صمدی مدیرکل حقوقی شرکت ارتباطات زیر ساخت و عباس وافی معاون هماهنگی و امور اجرائی اداره کل حراست به منظور بازدید از مراکز و بررسی زیرساخت های ارتباطی مدیریت ارتباطات زیرساخت استان قزوین ، 19 آذرماه سال جاری به این استان سفر کردند .
۷ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۱۷
تعداد بازدید : ۱۸۴