بیست و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و هفتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

در این جلسه مباحثی با موضوعات ذیل مطرح و گزارش گردید :

1-تصویب گلوگاه «فرایند وصول مطالبات» در کمیته مذکور حسب چک لیست راهنمای ارزیابی شاخص ارتقاء سلامت اداری

2- ارائه گزارشی از  نتایج شاخصهای 1 و 2 از محور 6 ( ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم) و اعلام تغییرات این شاخصها در ارزیابی سال جاری

۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲
تعداد بازدید : ۳۴۸