جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره از استان کرمان بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره از استان کرمان بازدید نمودند.
مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهمراه مهندس کشاورز عضو محترم هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و مهندس معادی سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی درمورخ  30 دی ماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان کرمان بازدید کردند .
۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۵۵
تعداد بازدید : ۱۸۸