جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره از استان اصفهان بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره از استان اصفهان بازدید نمودند.
مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهمراه مهندس خضردوست عضو محترم هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و جناب آقای حسن صمدی مدیرکل محترم دفتر حقوقی ، از اول تا سوم اسفندماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان اصفهان بازدید نمودند .
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲
تعداد بازدید : ۱۶۴