جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره از استان گلستان بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره از استان گلستان بازدید نمودند.
مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات بهمراه مهندس کشاورز عضو محترم هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و صمدی مدیرکل دفتر حقوقی  درمورخ  30 بهمن ماه سالجاری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان گلستان بازدید کردند .
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۰۳
تعداد بازدید : ۱۶۱