احکام انتصاب اعضاء کمیته مدیریت عملکرد صادر گردید.

 

احکام جداگانه ای از سوی مهندس حمید فتاحی معاون وزیر،رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت جهت اعضاء کمیته مدیریت عملکرد به مدت یک سال صادر گردید.

 

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۰
تعداد بازدید : ۱۳۱