احکام انتصاب اعضاء کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم صادر گردید

 

احکام جداگانه ای از سوی مهندس حمید فتاحی معاون وزیر،رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت جهت اعضاء کمیته مدیریت عملکرد به مدت یک سال صادر گردید.

 

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۵۹
تعداد بازدید : ۱۹۹