انتصاب جناب آقای مهندس اکبر کرمی به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

انتصاب جناب آقای مهندس اکبر کرمی به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

حکمی از سوی جناب آقای مهندس فتاحی معاون محترم وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عنوان آقای مهندس کرمی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات صادر گردید .

  

 

۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲
تعداد بازدید : ۱۳۷