انتصاب جناب آقای مهندس اکبر کرمی به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

انتصاب جناب آقای مهندس اکبر کرمی به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات
حکمی از سوی جناب آقای مهندس فتاحی معاون محترم وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عنوان آقای مهندس کرمی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در تاریخ 1399/07/01 صادر گردید .
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲
تعداد بازدید : ۷